Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2018-12-15
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2018-10-24 09:35:55 Pątnów 1 B1 222 niesprawne urzadzenia w obrebie kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2018-09-23 14:40:52 Pątnów 2 B9 474 niesprawne urzadzenia w obrebie turbiny 123 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2018-09-23 13:04:35 Pątnów 2 B9 474 niespr. urzadzenia w obrebie turbiny 123 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2018-09-18 19:20:10 Pątnów 1 B5 200 Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2018-09-18 16:14:11 Pątnów 1 B3 200 Niesprawny turbozespól 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2018-09-08 07:38:05 Pątnów 1 B3 200 Ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2018-09-08 00:22:45 Pątnów 1 B2 222 Remont sredni 222 Planowane Zakończone ZE PAK SA
2018-09-04 12:11:32 Pątnów 1 B1 222 zadzialanie zabezpieczen technologicznych 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA