Data aktualizacji: 2016-08-04

Ochrona wód

Gospodarka wodno – ściekowa w ZE PAK S.A.

Bogate zasoby węgla brunatnego oraz dostateczne ilości wody, zadecydowały o lokalizacji elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.

Elektrownie Pątnów i Konin wykorzystują, jako układ chłodzenia ciąg naturalnych jezior polodowcowych, połączonych kanałami i pompowniami. Elektrownię Adamów wyposażono w chłodnie kominowe.

Jeziora konińskie, to zespół zbiorników wodnych w skład, których wchodzą następujące jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Ślesińskie i Licheńskie.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. prowadzi stały monitoring wód jezior konińskich, pozwalający na dokładną obserwację zachodzących w nich zmian.

Każda z elektrowni ZE PAK S.A. posiada własną oczyszczalnię ścieków bytowo-przemysłowych. Wszystkie oczyszczalnie poddano gruntownej modernizacji w 1994r.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiorników wodnych, a ich parametry regularnie badane.

Zużyte wody technologiczne, które trudno oczyścić na oczyszczalni, zagospodarowane są w układzie wewnętrznym elektrowni m.in. do produkcji suspensji popiołowej. Następuje wówczas wzajemna neutralizacja, bez ujemnego wpływu na środowisko.


Schemat gospodarki wodno - ściekowej

 

 

Defaultowe zdjecieSchemat I

Schemat gospodarki wodno-ściekowej El. Pątnów i El. Konin (kliknij aby powiększyć)
   

Defaultowe zdjecieSchemat II

Schemat gospodarki wodno - ściekowej El. Adamów (kliknij aby powiększyć)

Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •